Kjøp av virksomheter

Bridgehead og våre kollegaer i Oaklins har gjennomført over 200 transaksjoner de siste fem årene, gjennom grundige søk og evaluering av lokale og utenlandske oppkjøpsmuligheter for våre klienter. Vi kjenner de lokale forholdene, verdiforventningene og potensielle mulighetene rundt om i verden, og kan legge til rette for transaksjoner på en rettidig måte og unngå fallgruver. Våre forbindelser er basert på tillit over lang tid, og vi tilnærmer oss bedriftenes eiere personlig og med diskresjon. Oaklins har en global tilnærming til oppkjøp. Vi bruker våre forbindelser, bransjekunnskap og kompetanse til å finne de mest verdiskapende løsningene for våre klienter. Slik gjør vi det i Oaklins.