OAKLINS MEMBER FIRM – BRIDGEHEAD – PROFILE

 

Bjørn
Campbell
Pedersen

Founding Partner

Oslo, Norge

Email: bcp@bridgehead.no
Tel: +47 90 12 31 38

Bjørn Campbell Pedersen er Partner og en av stifterne av Bridgehead, det norske medlemmet av Oaklins. Bjørn har 25 års omfattende M&A erfaring som rådgiver ved fusjoner, kjøp og salg av virksomheter. Han har gjennomført over 100 transaksjoner i løpet av sin karriere, hvorav mange internasjonale transaksjoner. Bjørn har erfaring fra flere ulike bransjer, og inkluderer mange av de mest velrennomerte selskapene i Norge.

Et spesielt fokus har vært på et stort antall transaksjoner i tre sektorer:

Næringsmidler og drikkevarer:
Kjøttbaserte produkter, ost og påleggsprodukter, øl og mineralvann, vinimportører, bakervarer, sjømat, og øvrige konsumentprodukter. Han har også sittet 5 år som styremedlem i Hansa Borg, Norges nest største bryggeri.

IKT sektoren:
Konsulentvirksomhet, programvareutvikling, distributører, fiber infrastruktur etc.:

Detaljhandel:
Bokhandelkjeder, Babyklær og tilbehør, Kaffekjeder etc.

Bjørn er utdannet Siviløkonom ved BI Handelshøyskolen.