Strukturelle løsninger

Dersom to eller flere driftsselskaper har sammenfallende strategisk perspektiv, åpner det seg interessante muligheter for strukturering. Selskapene bør som et minimum ha god kontantstrøm, sterk balanse, og muligheter for å realisere synergier.

Strukturelle løsninger vil typisk omfatte to eller flere driftsselskaper, ny egenkapital investor samt fremmedkapital (bank). Driftsselskapene selges til et nyopprettet selskap (NewCo) hvor ny egenkapital investor, vanligvis oppkjøpsfond (private equity fond), og fremmedkapitalpartnere blir invitert inn. Opprinnelige eiere av driftsselskapene kan effektivt realisere sine verdier og om ønskelig fortsatt sitte med en betydelig oppside i den nye strukturen gjennom reinvestering av deler av salgsprovenyet i NewCo. Ledelsen og nøkkelansatte i driftsselskapene er som oftest også invitert inn på eiersiden om de ikke er det fra før. Modellen er ment for vekst og verdiskaping men imøtekommer også behov for generasjonsskifte og / eller realisering av verdier og eventuell ulik motivasjon blant eierne av driftsselskapene for videre eiermessig og driftsmessig engasjement.

Som spesialister innenfor kjøp og salg av virksomheter har Bridgehead og våre kollegaer i Oaklins initiert og gjennomført flere komplekse bransjestruktureringer som har involvert private bedrifter og eiere, datterselskaper og divisjoner av børsnoterte selskaper, private equity fond samt banker og andre tilbydere av fremmedkapital. Vi bruker vår erfaring, kompetanse og våre forbindelser, og tilbyr våre klienter veiledning og profesjonell rådgivning gjennom hele prosessen. Slik gjør vi det i Oaklins.