Bjarøy Gruppen selger en portefølje med tidligere Toys R Us og BR Leker butikker til Extra Leker

Top-Toy Norge ble slått konkurs 24. januar 2019 etter at Top-Toy i resten av Norden ble slått konkurs i slutten av desember 2018. Til sammen eide Top-Toy Norge 53 leketøysbutikker i Norge med rundt 700 ansatte.

Bjarøy Gruppen, som driver med kjøp og salg av kapitalvarer og konkursbo, har kjøpt konkursboet etter selskapet som drev leketøysbutikkene Toys R Us og BR Leker i Norge

Bjarøy har inngått en avtale med Extra Leker, som kjøper, omprofilerer og vil drifte 8 butikker videre.

Extra Leker har 45 års erfaring fra leketøysbransjen og driver fra før til sammen 20 butikker i Norge og Sverige. Extra Leker vil etter denne transaksjonen være Norges største aktør innen leketøy med flest antall fysiske butikker og egen nettbutikk. Extra Leker vil etter oppkjøpet omsette for NOK 500 millioner.

Bridgehead AS, det norske teamet i Oaklins, var engasjert som finansiell rådgiver for Extra Leker i forbindelse med transaksjonen.


TRANSAKSJONSTEAM

{tag_name_nolink}