Garda Sikring kjøper 100% av aksjene i Trygg Vei AS

30-May-2017

30 mai 2017 signerte Garda Sikring en endelig avtale om å kjøpe 100% av aksjene i Trygg Vei AS. Garda Sikring som er eiet 70% av det norske Private Equity selskapet Longship er en gruppe selskaper som leverer og installerer midlertidig og permanente sikring løsninger – hovedsakelig ulike typer gjerdeløsninger.

Trygg Vei AS er en ledende norsk spesialentreprenør innen nybygg og vedlikehold av veisikrings løsninger for norsk veier. Kundene er typisk store nasjonale veientreprenører for nybyggingsmarkedet og Veivesenet med rammekontrakter innen vedlikeholdsmarkedet. Selskapet ble etablert i 1998 og har hatt en sterk vekst med en meget god lønnsomhet. Hoveddelen av inntektene kommer fra installasjon av 150-200.000m veirekkverk årlig. Selskapets omsetning for 2016 var på ca NOK 100 millioner med en lønnsomhet som er blant de beste innen entreprenørindustrien.

Bridgehead var rådgiver for selger.

 

 


Transaksjonsteam

{tag_name_nolink}