IMS Group har kjøpt OceanSaver boet

22-Sep-2017

IMS group AS har inngått en kjøpsavtale med bobestyreren for OceanSaver boet for å erverve immaterielle rettigheter, sertifikater og eiendeler etter konkursen som ble meldt 13. september 2017.

OceanSaver har solgt og installert ca 200 behandlingssystemer for ballastvann og var blant de første leverandørene som ble godkjent av IMO, og en av få som har fullført det strenge testregimet fra US Coast Guard, slik at de oppnådde en USCG-typegodkjenning i desember 2016.

"Utilstrekkelig likviditet" førte OceanSaver til konkursbehandling etter å ha vært utsatt for lav skipsbyggings-aktivitet over lengre tid. IMOs vedtak i juli om å gi rederiene ytterligere utsettelse på tidsfristen for å ettermontere behandlingssystemer for ballastvann var også en sterkt medvirkende faktor. Under den nye avtalen vil OceanSavers elektroklorinerings-systemer nå bli produsert hos TeamTec, et selskap innen IMS-gruppen.

"Vi tror det er verdifullt for kundene at BWTS systemene blir integrert i en allerede lønnsom og bærekraftig virksomhet. Med flere maritime produkter vil IMS være mindre sårbare for svingninger i markedet, og kan raskt tilpasse seg både med produksjonskapasitet og personell, sier Roy Langseth, konsernsjef i IMS-gruppen, en familieeid leverandør av tekniske løsninger for offshore- og maritim sektor.

Bridgehead har vært finansiell rådgiver for IMS Group.

 

 


 

 


Transaksjonsteam

{tag_name_nolink}