Norconsult kjøper selskapet Kjeller Vindteknikk AS

10-Jan-2019

Norconsult kjøper selskapet Kjeller Vindteknikk AS, og styrker dermed sin posisjon innen vindkraft og vindanalyser i Norden.

Kjeller Vindteknikk (KVT) er med sine 30 medarbeidere en ledende nordisk aktør innen måling og analyser av vind og øvrige klimaeffekter som ising og nedbør. Selskapet ble etablert i 1998, og har hovedkontor på Kjeller i Akershus. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Stockholm, Gøteborg og Helsinki. KVT leverer tjenester knyttet til vindkraftutbygginger, flyplasser, bruer, kraftlinjer og byplanlegging, og har høyt utdannede spesialister innen prosjektering, meteorologi, fysikk, elektro og tekniske arbeider i felt.

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden, med tjenester som er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og de er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet er årlig engasjert i over 20 000 prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT. Norconsult har totalt 93 kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo, og selskapet er eid av medarbeiderne.

Kjeller Vindteknikk vil bli en del av Norconsults divisjon for Miljø og sikkerhet.

 


TRANSAKSJONSTEAM

{tag_name_nolink}